Oferta

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych obejmujących szeroko rozumiany obszar prawa cywilnego i gospodarczego, a także z dziedziny prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Oferta kancelarii kierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak również do klientów indywidualnych. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, którą w pewnym uproszczeniu można podzielić na:

  • usługi o charakterze procesowym: reprezentowanie klientów przed sądami powszechni, administracyjnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami władzy publicznej,
  • usługi o charakterze materialnoprawnym: sporządzanie umów, kontraktów, opinii prawnych, doradztwo prawne,

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami z terenu niemal całej Polski, jak również z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz biegłymi rzeczoznawcami,  co umożliwia kompleksowe prowadzenie różnego rodzaju spraw, w tym również z dziedzin wykraczających poza sferę stricte prawną.

Korzystanie z usług kancelarii nie wymaga osobistego stawiennictwa w jej biurze. W celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu z Klientami, możliwe jest zlecanie spraw również w formie wiadomości e-mail, telefonicznie lub faksem. Kancelaria w swojej działalności wykorzystuje wszelkie nowoczesne środki komunikacji. Oferujemy również prowadzenie elektronicznych postępowań upominawczych, zwanych potocznie e-pozwami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.